Magazynowanie energii elektrycznej

Chyba każdy doświadczył kiedyś sytuacji, że z powodu awarii zabrakło w gniazdkach prądu elektrycznego zasilającego różnorodne urządzenia. Sytuacja taka, choć uciążliwa, to jednak jest do wytrzymania jeśli przerwa w dostawie nie trwa zbyt długo. Można przez jakiś czas posiedzieć przy świeczce, czy nie korzystać z komputera lub z oglądania telewizji. Jednak jeśli już zaczyna się rozmrażać lodówka, albo zimą nie działa ogrzewanie bądź ciepła woda, to już robi się nieprzyjemnie.

A przecież w przypadku klęsk żywiołowych takich jak zerwane przewody energetyczne po przejściu huraganu czy z powodu nadmiernych opadów śniegu, usuwanie awarii może potrwać nawet kilka dni. W takich sytuacjach osoby doświadczone brakiem prądu z pewnością marzą o możliwości wcześniejszego magazynowania energii elektrycznej. Miałoby to tę zaletę, że wystarczyłoby uruchomić zgromadzone zapasy i nie odczuwać uciążliwości awarii.

Poza sytuacjami nadzwyczajnymi typu awaria czy klęska żywiołowa magazynowanie energii elektrycznej przydatne jest również ze względu na rozbieżność pomiędzy wysokością produkcji energii a zapotrzebowaniem na nią. I dotyczy to zarówno energii produkowanej przez tradycyjne elektrownie węglowe, jak i tych nowoczesnych, pro-ekologicznych instalacji fotowoltaicznych dostarczających prądu pochodzącego z promieniowania słonecznego. Kliknij, aby kontynuować…

{ 0 komentarzy }

Pomiary a audyty PV

Wydajność tradycyjnych elektrowni węglowych zależy od jakości (kaloryczności) zastosowanego w kotłach węgla oraz od sprawności urządzeń energetycznych. Zakładając, że cały czas korzysta się z węgla tej samej jakości, a urządzenia są sprawne, efekt końcowy, czyli poziom produkcji prądu elektrycznego powinien być stały. W przypadku elektrowni słonecznej produkt finalny nieco bardziej uzależniony jest od kapryśnej aury, czyli od nasłonecznienia miejsca, w którym zlokalizowano instalację bądź elektrownię słoneczną. Nawet zacienienie częściowe pojedynczych modułów fotowoltaicznych może negatywnie wpływać na wydajność całej instalacji mierzonej ilością wyprodukowanego prądu.

Opłacalność inwestowania w elektrownię/instalację słoneczną w konkretnej lokalizacji można ocenić na podstawie audytów energetycznych PV sporządzanych przez uprawnione do tego osoby. W oparciu o dane dotyczące położenia geograficznego i związanego z tym nasłonecznienia działki a także ? dla przydomowych instalacji PV ? dotychczasowych kosztów zużywanej energii elektrycznej w obiekcie, można oszacować stopę zwrotu inwestycji w instalację PV uzależnioną od wydajności przyszłej elektrowni fotowoltaicznej.

Audyty energetyczne PV mogą być też sporządzane już po uruchomieniu i pełnym rozruchu elektrowni słonecznej. W tym wypadku mają one na celu szczegółowe zbadanie, jak się mają założenia wstępne do faktycznej wydajności pracującego obiektu. Niestety tego typu dane te mogą ulegać zmianie nie tylko ze względu na poziom nasłonecznienia, ale też z powodu czasami nawet drobnych uszkodzeń, powstałych w trakcie eksploatacji zastosowanych modułów słonecznych.  Kliknij, aby kontynuować…

{ 0 komentarzy }

Audyt energetyczny

Energia elektryczna to zasób, bez którego współczesny człowiek nie umie już sobie wyobrazić życia. Funkcjonowanie przy świecy jest nieporównywalnie trudniejsze niż przy żarówce, a większość urządzeń, które nas otaczają działa na prąd. Zatem jeśli chcemy obniżyć wydatki na zużywaną energię elektryczną, to mamy do wyboru dwie opcje: drastycznie zmniejszyć zużycie prądu poprzez jego oszczędzanie, albo poszukać alternatywnych źródeł energii, np. takich jak instalacje fotowoltaiczne.

Zważywszy, że instalacje słoneczne wymagają znacznych nakładów inwestycyjnych, to – aby korzystanie z nich w efekcie końcowym było naprawdę opłacalne – na etapie wstępnym sporządza się audyty energetyczne istniejącej instalacji. Mają one na celu dokładne określenie, które z odbiorników prądu zużywają najwięcej energii, co można by zrobić, aby wyeliminować straty związane z jej przesyłaniem. Taki audyt energetyczny może też być podstawą do określenia, czy dla danego budynku zasadne będzie zastąpienie tradycyjnych źródeł energii energią słoneczną. Tym bardziej, że na wydajność instalacji fotowoltaicznej, wpływ ma nie tylko sam projekt, ale i położenie działki, od którego zależy nasłonecznienie stanowiące źródło energii pobieranej przez panele słoneczne. Kliknij, aby kontynuować…

{ 0 komentarzy }

Kto wykonuje audyty instalacji PV i w jakim celu

Maj 26, 2016

Pojęcie audytu znane jest już od czasów starożytnego Rzymu, kiedy to ówcześni urzędnicy prowadzący finanse, sczytywali na głos prowadzone przez siebie rachunki w celu ich sprawdzenia i wykrycia ewentualnych błędów, a co za tym idzie uniknięcia związanych z nimi strat finansowych. Właśnie od łacińskiego słowa oznaczającego słuchacza (auditor) wywodzi się używana współcześnie nazwa audyt. Audyty […]

Przeczytaj cały artykuł →

Możliwości odsprzedaży nadwyżek energii uzyskanych z fotowoltaiki

Kwiecień 25, 2016

Cóż, chociaż uzyskuje się ją zwykle na terenie własnego gospodarstwa, podobnie jak warzywa z ogródka, to niestety nie da się jej załadować do koszyka i zanieść na targ w celu odsprzedaży nadwyżek nie skonsumowanych przez własną rodzinę. Trzeba szukać innych możliwości. Mowa tu o sprzedaży energii z ogniw fotowoltaicznych: potencjalni inwestorzy w niewielkie przydomowe instalacje […]

Przeczytaj cały artykuł →

Polska liderem fotowoltaiki?

Marzec 28, 2016

Kiedy czyta się o szkodliwym dla naszego zdrowia zanieczyszczeniu powietrza, spowodowanym działaniem tradycyjnych pieców węglowych, w których właściciele spalają nie tylko niepełnowartościowy węgiel, ale – co gorsze – różne szkodliwe odpady z gospodarstw domowych, to chciałoby się, aby odnawialne źródła energii stały się powszechne w naszym kraju. Niestety, nawet przy dofinansowaniu otrzymanym od państwa, instalacja […]

Przeczytaj cały artykuł →

Program Bluesol projekt czy ekspresowy, który jest dla kogo

Luty 19, 2016

Już od dłuższego czasu wiadomo, że specjalizacja to podstawa wydajności w wielu obszarach produkcji. Tam gdzie można podzielić pracę na kilka różnych etapów i każdy z etapów przydzielić innej grupie osób okaże się, że po pewnym czasie ich wydajność wzrośnie, bo wyspecjalizują się w danej czynności. Wprawdzie ich ?morale? i pozytywny stosunek do pracy może […]

Przeczytaj cały artykuł →