Kto wykonuje audyty instalacji PV i w jakim celu

26 maja 2016

w Energooszczędność, Nowoczesność

Pomiary w fotowoltaice

Pojęcie audytu znane jest już od czasów starożytnego Rzymu, kiedy to ówcześni urzędnicy prowadzący finanse, sczytywali na głos prowadzone przez siebie rachunki w celu ich sprawdzenia i wykrycia ewentualnych błędów, a co za tym idzie uniknięcia związanych z nimi strat finansowych. Właśnie od łacińskiego słowa oznaczającego słuchacza (auditor) wywodzi się używana współcześnie nazwa audyt.

Audyty instalacji PV, czy też innych projektów, procesów (księgowych, produkcyjnych), organizacji bądź systemów mogą być przeprowadzane przez upoważnione i odpowiednio przeszkolone w tym celu osoby.

Audytorami mogą być zarówno osoby zatrudnione w danej organizacji, jak i zewnętrzne firmy świadczące tego typu usługi. Należy przy tym pamiętać, że współczesny audyt to nie to samo co kontrola (jak to było w starożytnym Rzymie). Kontrole często są bowiem przeprowadzane znienacka i mają na celu wykrycie celowych lub przypadkowych nieprawidłowości, a także wskazanie winnych temu osób.

Natomiast do audytów instalacji PV (czy innych systemów, organizacji itp.) podchodzi się zwykle w planowanych z góry terminach, a ich celem jest sprawdzenie czy wszystko działa zgodnie z pierwotnymi założeniami (procedurami), głównie po to aby usprawnić działanie audytowanego obiektu.

Same audyty instalacji PV mogą dotyczyć dwóch różnych etapów związanych z fotowoltaiką:
? Jeszcze na etapie projektu wstępnego, kiedy dopiero planuje się zastąpienie tradycyjnego źródła prądu w budynku energią bazującą na promieniowaniu słonecznym, można zlecić dokonanie audytu zakończonego odpowiednią dokumentacją. Taki audyt prosumencki określi wszelkie parametry dotyczące przyszłego przedsięwzięcia, np. oszczędność energii dotychczasowej i finalnej, koszty całej inwestycji, efekt ekonomiczny itp. Dokumentacja taka może stać się podstawą do ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na instalację PV.
? W istniejących już i eksploatowanych instalacjach fotowoltaicznych, audyt będzie raczej miał na celu planowe i systematyczne analizowanie uzyskiwanych wyników w produkcji energii. Jeśli nie będą one zgodne z pierwotnymi założeniami, to trzeba będzie szukać przyczyn tego stanu rzeczy. Najczęściej będą to badania modułów fotowoltaicznych kamerą termowizyjną, przeprowadzane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z Polską Normą.

{ 0 komentarzy… dodaj teraz jeden komentarz }

Zostaw Komentarz

CommentLuv badge

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: