Możliwości odsprzedaży nadwyżek energii uzyskanych z fotowoltaiki

25 kwietnia 2016

w Energooszczędność, Nowoczesność

Mała elektrownia fotowoltaiczna

Cóż, chociaż uzyskuje się ją zwykle na terenie własnego gospodarstwa, podobnie jak warzywa z ogródka, to niestety nie da się jej załadować do koszyka i zanieść na targ w celu odsprzedaży nadwyżek nie skonsumowanych przez własną rodzinę. Trzeba szukać innych możliwości. Mowa tu o sprzedaży energii z ogniw fotowoltaicznych: potencjalni inwestorzy w niewielkie przydomowe instalacje PV, będą mogli, zgodnie ze znowelizowanymi, a obowiązującymi od 1.07.2016r. przepisami, ?oddawać? do wspólnej sieci energetycznej nadwyżki wyprodukowanej energii, uzyskując za nie ceny gwarantowane.

Aby jednak sprzedaż energii z ogniw fotowoltaicznych była możliwa, musi być spełnionych kilka warunków:
? Właściciel instalacji PV przy jej budowie nie korzystał ze wsparcia finansowego (dotacje) oferowanego przez program Prosument
? Instalacja została podłączona do sieci energetycznej dopiero po 1 lipca 2016 (gdy wejdzie w życie 4 rozdział znowelizowanej ustawy o OZE
? Nie można sprzedać energii o większej mocy niż moc przyłączeniowa wynikająca z umowy z zakładem energetycznym
? Instalacja PV musi spełniać wymogi bezpieczeństwa związane z zablokowaniem przepływu energii DO sieci w razie awarii sieci (aby konserwatorom sieci nie groziło porażenie prądem)
? Prąd płynący DO sieci musi mieć takie same parametry, jak prąd płynący do gospodarstwa domowego (zmienny, o napięciu 230/400V)
? Rozliczenie z zakładem energetycznym następuje w formie net-meteringu, czyli konsument płaci za nadwyżkę energii pobranej z sieci ponad to, co sam do niej dostarczył

Taryfy gwarantowane FIT ustalone zostaną tylko dla niewielkich instalacji PV, o mocy do 10 kWp . Mają one obowiązywać przez 15 lat od daty przyłączenia instalacji do sieci i mają wynosić 0,75 zł/kWh dla instalacji mniejszych niż 3 kWp, a 0,65 zł/kWh dla tych o mocy 3-10 kWp.

Przeczytaj więcej

{ 0 komentarzy… dodaj teraz jeden komentarz }

Zostaw Komentarz

CommentLuv badge

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: