Pomiary elektrowni słonecznej a audyty energetyczne PV

30 lipca 2016

w Energooszczędność, Nowoczesność

Pomiary a audyty PV

Wydajność tradycyjnych elektrowni węglowych zależy od jakości (kaloryczności) zastosowanego w kotłach węgla oraz od sprawności urządzeń energetycznych. Zakładając, że cały czas korzysta się z węgla tej samej jakości, a urządzenia są sprawne, efekt końcowy, czyli poziom produkcji prądu elektrycznego powinien być stały. W przypadku elektrowni słonecznej produkt finalny nieco bardziej uzależniony jest od kapryśnej aury, czyli od nasłonecznienia miejsca, w którym zlokalizowano instalację bądź elektrownię słoneczną. Nawet zacienienie częściowe pojedynczych modułów fotowoltaicznych może negatywnie wpływać na wydajność całej instalacji mierzonej ilością wyprodukowanego prądu.

Opłacalność inwestowania w elektrownię/instalację słoneczną w konkretnej lokalizacji można ocenić na podstawie audytów energetycznych PV sporządzanych przez uprawnione do tego osoby. W oparciu o dane dotyczące położenia geograficznego i związanego z tym nasłonecznienia działki a także ? dla przydomowych instalacji PV ? dotychczasowych kosztów zużywanej energii elektrycznej w obiekcie, można oszacować stopę zwrotu inwestycji w instalację PV uzależnioną od wydajności przyszłej elektrowni fotowoltaicznej.

Audyty energetyczne PV mogą być też sporządzane już po uruchomieniu i pełnym rozruchu elektrowni słonecznej. W tym wypadku mają one na celu szczegółowe zbadanie, jak się mają założenia wstępne do faktycznej wydajności pracującego obiektu. Niestety tego typu dane te mogą ulegać zmianie nie tylko ze względu na poziom nasłonecznienia, ale też z powodu czasami nawet drobnych uszkodzeń, powstałych w trakcie eksploatacji zastosowanych modułów słonecznych. 

Z tego względu, na etapie eksploatacji większe znaczenie niż audyt mają regularne pomiary elektrowni słonecznej, coraz częściej zastępowane całodobowym monitoringiem. Pozwalają one wychwytywać jak najszybciej niewidoczne gołym okiem awarie paneli PV i innych komponentów. Bieżące usuwanie wszelkich usterek zmniejsza straty spowodowane obniżoną wydajnością pracy instalacji PV.

{ 0 komentarzy… dodaj teraz jeden komentarz }

Zostaw Komentarz

CommentLuv badge

Poprzedni wpis:

Kolejny wpis: